oberega: (ruki)
[personal profile] oberega
Это стихотворение Зузанны Гинчанки было опубликовано 1 июля 1939 в журнале Литературные ведомости (Wiadomości Literackie) рядом со статьей о природе итальянского фашизма. До начала Второй Мировой оставался 61 день.

"Май 1939"

То надежда ко мне приходит,
то вновь я лишаюсь сна.
Так много всего происходит -
Что-то будет: любовь иль война.

Вот знаки, что будет война:
комета, газет сообщенья.
Вот знаки, что будет любовь:
сердца стук, головы круженье.

Ночная блеснула комета.
Любовью полна весна!
Дневная вышла газета.
Нет, не любовь. Война!

Полной весенней луною
навеяны сны мои вновь.
Весна, ты полна войною!
Нет, не война то. Любовь!

Каждый день, пробираясь сквозь точки,
сообщения разум толкует.
Обрываю с цветков лепесточки:
любит... не любит... ревнует...

Плодоносна! Волшебна! Весна,
от других я тебя отличаю.
Что бы ты с собой ни несла
все приму от тебя, принимаю.

На распутье майском, в тревоге,
у дорог расходящихся, дальних
я стою, но обе дороги
все ж ведут до дверей финальных.

Грусти туча нависнет порою,
вьются вести ниточкой длинной.
Пойду ли, пойду ли горою?
Или пойду - долиной?

____________________________

"Maj 1939"

Raz wzbiera we mnie nadzieja,
raz jestem niespokojna.
Zbyt wiele rzeczy się dzieje –
coś przyjdzie: miłość lub wojna.

Są znaki, że przyjdzie wojna:
kometa, orędzia, mowy.
Są znaki, że przyjdzie miłość:
serce, zawroty głowy.

Kometa błysnęła nocna,
gazeta nadbiegła dzienna.
O wiosno, wiosno miłosna!
Nie, nie miłosna. Wojenna!

Pełnia nadeszła wiosenna
i snów ze sobą naniosła.
O wiosno, wiosno wojenna!
Nie, nie wojenna. Miłosna!

Czytam codziennie dodatki,
wnioski z dodatków snuję,
obrywam na kwiatkach płatki:
kocha… lubi… szanuje…

Brzemienna! Wróżebna! Wiosno
inna od innych wiosen!
Cokolwiekbyś mi przyniosła,
wszystko przyjmę i zniosę.

Na maju, rozstaju stoję
u dróg rozdrożnych i sprzecznych,
gdy obie te drogi twoje
wiodą do spraw ostatecznych.

Tęsknota nadciąga chmurą,
wieści przez radio płyną.
Czy pójdę, czy pójdę górą,
czy pójdę – doliną?

___________________________________

В 1944 году Зузанна Гинчанка была убита в тюрьме краковского отделения гестапо.

Profile

oberega: (Default)
oberega

June 2017

S M T W T F S
    123
456 78910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:51 am
Powered by Dreamwidth Studios